Wycena nieruchomości i praw do nieruchomości

Pracuję jako rzeczoznawca majątkowy od 2007r.

Jestem absolwentką Politechniki Wrocławskiej na kierunku Zarządzanie i Marketing, stąd dzięki gruntownemu ekonomicznemu wykształceniu specjalizuję się w metodach dochodowych w wycenie nieruchomości.

Wykonałam kilka tysięcy operatów szacunkowych oraz wiele innych opinii. Jestem członkiem Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu.

Pracowałam przy projektach dotyczących pojedynczych inwestycji indywidualnych, przy projektach związanych z rozwojem średnich, dużych i unikalnych nieruchomości komercyjnych głównie do celów związanych z zabezpieczeniem wierzytelności i na cele księgowe, po projekty obejmujące setki operatów szacunkowych na potrzeby przedsiębiorstw energetycznych oraz unikalne w skali kraju inwestycje związane ze sportem i rekreacją.

Jestem wpisana na listy bankowe co umożliwia mi sporządzanie wycen na potrzeby związane z zaciąganiem kredytów na zakup nieruchomości lub zabezpieczeniem na nieruchomości.

Oferta

Sporządzam wyceny na potrzeby inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych – operaty szacunkowe dla wszystkich rodzajów nieruchomości, dotyczące wszystkich praw do nieruchomości.

Sporządzam opracowania i ekspertyzy, niestanowiące operatu szacunkowego, dotyczące:

 • rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku,
 • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju,
 • skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych,
 • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali,
 • bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości,
 • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora,
 • wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
 • wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Kiedy potrzebne są wyceny:

 • sprzedaż, zakup, zamiana nieruchomości – nie tylko w zakresie negocjacji cen ale również w zakresie sprawdzania stanu prawnego nieruchomości,
 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy – potocznie zaciąganie kredytów hipotecznych ale w także innych sytuacjach zabezpieczania spłat innych zobowiązań niezwiązanych z zakupem nieruchomości,
 • zniesienia współwłasności, podziału majątku,
 • postępowania spadkowe,
 • postępowania egzekucyjne – zazwyczaj zleca komornik,
 • rachunkowości,
 • restrukturyzacji przedsiębiorstw, akwizycji przedsiębiorstw,
 • amortyzacji środków trwałych,
 • określenia poniesionych nakładów,
 • ustalenia i aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
 • ubezpieczenia majątkowe,
 • odszkodowania,
 • postępowań układowych i upadłościowych,
 • ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej i planistycznej,
 • ustalania podatków i innych opłat,
 • wnoszenie wkładów niepieniężnych (aportu),
 • uzyskania rekompensat,
 • uzyskania odszkodowań (np. wywłaszczenie lub czasowe zajęcie nieruchomości, przeprowadzenie przez nieruchomość urządzeń technicznych).

Dlaczego warto sporządzić operat szacunkowy:

Pragnę zwrócić Państwa uwagę na zalety jakie daje wycena nieruchomości, która często wydaje się być jedynie następnym obowiązkowym etapem formalności na drodze do uzyskania kredytu hipotecznego. Wykonanie operatu szacunkowego jest elementem finalnym wyceny.

W pierwszej kolejności rzeczoznawca majątkowy analizuje, często uzupełnia dokumenty dotyczące nieruchomości kupujący może uzyskać dodatkowe informacje o nieruchomości, którą jest zainteresowany.

Następnie obowiązuje nas przegląd rynku nieruchomości pod kątem konkretnej nieruchomości, którą aktualnie wyceniamy. Na tym etapie krystalizują się założenia do wyceny. W międzyczasie oceniamy stan prawny i faktyczny obiektu wyceny. Ostatecznie na podstawie postępowania wyznaczonego przez przepisy prawa dokonuje się wyceny, którą uzyskujecie Państwo w postaci operatu szacunkowego.

W telegraficznym skrócie tak wygląda nasza praca, jednak warto podkreślić, że poza samą wyceną zobowiązani jesteśmy do ciągłego monitorowania rynku i stałego doskonalenia zawodowego.

Zapraszam do współpracy

Kontakt

Anna Soroka

Rzeczoznawca majątkowy
Nr uprawnień 4485