Wycena Przedsiębiorstw

Podejście dochodowe

Klasycznie określam wartość nieruchomości stanowiących majątek przedsiębiorstw ale także wyceniam całe przedsiębiorstwa lub ich części.

Jestem absolwentką Politechniki Wrocławskiej na kierunku Zarządzanie i Marketing, stąd dzięki gruntownemu ekonomicznemu wykształceniu specjalizuję się w metodach dochodowych w wycenie. Wykształcenie uzupełniłam studium w zakresie wyceny przedsiębiorstw. Posiadam też potwierdzone certyfikatem uprawnienia związane z wycena na potrzeby rachunkowości.

W ramach pracy z księgowymi i dyrektorami finansowymi pojawiają się także bardzo różne potrzeby:

opracowania dotyczące podatku od nieruchomości

wprost odpowiedź na pytanie czy obiekt jest budowlą? Przeliczenie powierzchni do opodatkowania itp.

konieczność opracowania ekspertyz

dotyczących stawek za najem lub dzierżawę środków trwałych, megaukładów technicznych, maszyn, urządzeń.

konieczność alokacji stawek czynszu

na skomplikowane układy maszyn i urządzeń.

wiele innych, bardzo indywidualnych,

zależnych od branży i fazy rozwoju przedsiębiorstwa ale także czasami bardzo zindywidualizowanych potrzeb instytucji finansujących.

Zapraszam do współpracy

Kontakt

Anna Soroka

Rzeczoznawca majątkowy
Nr uprawnień 4485