DI NIERUCHOMOŚCI. - wyceny nieruchomości.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Sporządzam wyceny wszystkich typów nieruchomości:

-na potrzeby inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych,

-jestem wpisana na listy bankowe, co umożliwia mi sporządzanie wycen na potrzeby związane z zaciąganiem kredytów na zakup nieruchomości lub zabezpieczeniem na nieruchomosci.

Sporządzam opracowania i ekspertyzy, niestanowiące operatu szacunkowego, dotyczące:

1) rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku;

2) efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju;

3) skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych;

4) oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali;

5) bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości;

6) określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora;

7) wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości;

8) wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Zapraszam do współpracy.

DI NIERUCHOMOŚCI

Anna Soroka

rzeczoznawca majątkowy

tel./fax (071) 344 -12- 44

mobile 793 - 441- 244

annas@wyceny.wroclaw.pl

www.wyceny.wroclaw.pl

więcej